Hoe gaat Therapeutisch Centrum
Annadal te werk?

Bij Therapeutisch Centrum Annadal in Maastricht volgen we een stappenplan, zodat u gestructureerd en effectief geholpen wordt. We komen samen zo snel mogelijk tot een oplossing

Hoe werkt Therapie Centrum Annadal uit Maastricht?

Screening door een fysiotherapeut

U mag ons bezoeken zonder verwijzing van uw huisarts. Ook wij zijn in staat om te beoordelen u bij ons geholpen kunt worden. Uw behandeling begint altijd met een screening. Deze screening vindt plaats in de praktijk of op verwijzing van uw arts bij u thuis.

Wij kijken vanuit verschillende invalshoeken naar uw klacht

Anamnese

Na de screening zullen wij uw klacht middels een vraaggesprek in beeld brengen. Dit noemen we ook wel de anamnese. Ook het ontstaan en beloop van uw klacht komen daarbij aan de orde.

Fysiotherapeutisch onderzoek

Na het vraaggesprek volgt een onderzoek. We stellen de oorzaak van uw klacht vast middels de verkregen informatie uit het vraaggesprek en andere gerichte onderzoeksmethoden. Krijgen we tijdens het onderzoek het idee krijgen dat er ook andere oorzaken van uw klacht een rol spelen? Dan bekijken we samen of het volgen van een andere therapie of het combineren van therapieën een oplossing biedt.

Doelstelling

Nu we uw klacht in beeld hebben, bepalen we samen met u de doelstelling van het behandeltraject. Uw fysiotherapeut vertaalt uw doelen naar specifieke en meetbare resultaten. We willen immers kunnen controleren of de behandeling werkt.

Sportfysiotherapie in Maastricht is een hele opluchting;

Behandeling

Een behandeling kan zowel in de behandelkamer als in de oefenruimte plaatsvinden. In de behandelkamer werken we aan het verbeteren van de voorwaarden voor training en herstel. Denk hierbij aan massage, mobilisatietechnieken en interferentie.

U beweegt weer soepel met fysiotherapie van Therapeutisch Centrum Annadal in Maastricht

Oefentherapie

Bij tal van blessures of aandoeningen blijkt het bewezen effectief om actief te oefenen, al dan niet in combinatie met manuele therapie. Wanneer de voorwaarden daarvoor zijn gecreëerd in de behandelkamer, gaan we samen met u oefenen in de oefenruimte. Ook bieden we advies voor oefeningen voor thuis.